Jula - Luft/luftvärmepump prislista

Alla priser är SEK inklusive moms. Observera att ROT-avdrag (30%) enbart gäller för arbetskostnader, ej för materialkostnader. Där inget pris med ROT-avdrag är nedtecknat gäller samma pris som utan ROT-avdrag.

Huvudtjänster Pris utan ROT-avdrag Pris med ROT-avdrag
Installation
inklusive framkörning
5341
(varav 200 i framkörning)
3799
(varav 200 i framkörning)
Kontroll och driftsättning
inklusive framkörning
2770
(varav 200 i framkörning)
1999
(varav 200 i framkörning)
Förstudie 990 -
Resekostnad
utöver 20 km från butik
20 per kilometer -
Material till installation Pris utan ROT-avdrag Pris med ROT-avdrag
Kylrör upp till 4 meter 625 -
Förlängning kylrör
vid mer än 4 meter
560 per meter
(varav 390 i arbetskostnad)
443
(varav 273 i arbetskostnad)
Väggstativ 699 -
Vibrationsdämpare i gummi
4 stycken
149 -
Stickpropp 75 -
Dräneringsslang 20 per meter -
Extra köldmedium
vid större installationer
3 per gram -
Tillägg till installation Pris utan ROT-avdrag Pris med ROT-avdrag
Demontering befintlig värmepump 1500 1050
Håltagning i bränt tegel/mexitegel 890 623
Håltagning i betong 3500 2450
Löpande timdebitering
vid mer tidskrävande arbete
840 588
Tillval Pris utan ROT-avdrag Pris med ROT-avdrag
Plastkanaler upp till 4 meter
inklusive arbete
1050
(varav 550 i arbetskostnad)
885
(varav 385 i arbetskostnad)
Förlängning plastkanaler
vid mer än 4 meter
210 per meter
(varav 100 i arbetskostnad)
180 per meter
(varav 70 i arbetskostnad)
Tak för utedel
inklusive arbete
1500
(varav 500 i arbetskostnad)
1350
(varav 350 i arbetskostnad)
Markstativ för utedel
inklusive arbete
1190
(varav 300 i arbetskostnad)
1100
(varav 210 i arbetskostnad)
Hus i plåt för utedel
inklusive arbete
3000
(varav 500 i arbetskostnad)
2850
(varav 350 i arbetskostnad)
Vibrationsdämpare stål
4 stycken
650 -

Din gammla värmpump
Har kunden en gammal värmepump är denna kundens egendom. Det är kundens ansvar att returnera detta till en godkänd mottagare.
Om du har beställt tjänsten "demontering av gammal värmepump" ingår att tömma pumpen på gas. Tjänsten inkluderar inte returnering till godkänd mottagning.