Jula - Luft/luftvärmepump prislista

Alla priser är SEK inklusive moms. Observera att ROT-avdrag (30%) enbart gäller för arbetskostnader, ej för materialkostnader. Där inget pris med ROT-avdrag är nedtecknat gäller samma pris som utan ROT-avdrag.

Huvudtjänster Pris utan ROT-avdrag Pris med ROT-avdrag
Installation
inklusive framkörning
5341
(varav 200 i framkörning)
3799
(varav 200 i framkörning)
Kontroll och driftsättning
inklusive framkörning
2627
(varav 200 i framkörning)
1899
(varav 200 i framkörning)
Förstudie 990 -
Resekostnad
utöver 20 km från butik
20 per kilometer -
Material till installation Pris utan ROT-avdrag Pris med ROT-avdrag
Kylrör upp till 4 meter 625 -
Förlängning kylrör
vid mer än 4 meter
560 per meter
(varav 390 i arbetskostnad)
443
(varav 273 i arbetskostnad)
Väggstativ 699 -
Vibrationsdämpare i gummi
4 stycken
149 -
Stickpropp 75 -
Dräneringsslang 20 per meter -
Extra köldmedium
vid större installationer
3 per gram -
Tillägg till installation Pris utan ROT-avdrag Pris med ROT-avdrag
Demontering befintlig värmepump 1500 1050
Håltagning i bränt tegel/mexitegel 890 623
Håltagning i betong 3500 2450
Löpande timdebitering
vid mer tidskrävande arbete
840 588
Tillval Pris utan ROT-avdrag Pris med ROT-avdrag
Plastkanaler upp till 4 meter
inklusive arbete
1050
(varav 550 i arbetskostnad)
885
(varav 385 i arbetskostnad)
Förlängning plastkanaler
vid mer än 4 meter
210 per meter
(varav 100 i arbetskostnad)
180 per meter
(varav 70 i arbetskostnad)
Tak för utedel
inklusive arbete
1500
(varav 500 i arbetskostnad)
1350
(varav 350 i arbetskostnad)
Markstativ för utedel
inklusive arbete
1190
(varav 300 i arbetskostnad)
1100
(varav 210 i arbetskostnad)
Hus i plåt för utedel
inklusive arbete
3000
(varav 500 i arbetskostnad)
2850
(varav 350 i arbetskostnad)
Vibrationsdämpare stål
4 stycken
650 -