Elgiganten - Luftvärmepump prislista

Alla priser är SEK inklusive moms. Observera att ROT-avdrag (30%) enbart gäller för arbetskostnader, ej för materialkostnader. Där inget pris med ROT-avdrag är nedtecknat gäller samma pris som utan ROT-avdrag.

För mer information om tjänsterna, läs här.

Huvudtjänster Pris utan ROT-avdrag Pris med ROT-avdrag
Installation Light
inklusive framkörning
inklusive rörpaket
6229
(varav 200 i framkörning)
(365 material)
4530
(varav 200 i framkörning)
(365 material)
Installation Standard
inklusive framkörning
inklusive rörpaket
inklusive plastkanaler (4m)
7294
(varav 200 i framkörning)
(365 material)
(550 arbete, 500 material)
5370
(varav 200 i framkörning)
(365 material)
(385 arbete, 500 material)
Installation Premium
inklusive framkörning
inklusive rörpaket
inklusive plastkanaler (4m)
inklusive tak för utedel
inklusive vibrationsdämpare stål
9179
(varav 200 i framkörning)
(365 material)
(550 arbete, 500 material)
(597 arbete, 1000 material)
(692 material)
7090
(varav 200 i framkörning)
(365 material)
(385 arbete, 500 material)
(417 arbete, 1000 material)
(692 material)
Förstudie 990 -
Resekostnad
utöver 20 km från butik
30 per kilometer -
Material till installation Pris utan ROT-avdrag Pris med ROT-avdrag
Rörpaket upp till 4 meter 365 -
Förlängning kylrör
vid mer än 4 meter
596 per meter
(varav 426 i arbetskostnad)
468
(varav 298 i arbetskostnad)
Extra köldmedium
vid större installationer
4 per gram -
Tillägg till installation Pris utan ROT-avdrag Pris med ROT-avdrag
Demontering befintlig värmepump 1411 988
Håltagning i bränt tegel/mexitegel 974 682
Håltagning i betong 3727 2609
Löpande timdebitering
vid mer tidskrävande arbete
894 626
Tillval Pris utan ROT-avdrag Pris med ROT-avdrag
Plastkanaler upp till 4 meter
inklusive arbete
1050
(varav 550 i arbetskostnad)
885
(varav 385 i arbetskostnad)
Förlängning plastkanaler
vid mer än 4 meter
223 per meter
(varav 109 i arbetskostnad)
186 per meter
(varav 76 i arbetskostnad)
Tak för utedel
inklusive arbete
1597
(varav 597 i arbetskostnad)
1417
(varav 417 i arbetskostnad)
Markstativ för utedel
inklusive arbete
1267
(varav 377 i arbetskostnad)
1154
(varav 263 i arbetskostnad)
Hus i plåt för utedel
inklusive arbete
3000
(varav 500 i arbetskostnad)
2350
(varav 350 i arbetskostnad)
Vibrationsdämpare stål
4 stycken
692 -