Byggmax - Luftvärmepump prislista

Alla priser är SEK inklusive moms. Observera att ROT-avdrag (30%) enbart gäller för arbetskostnader, ej för materialkostnader. Där inget pris med ROT-avdrag är nedtecknat gäller samma pris som utan ROT-avdrag.

Huvudtjänster Pris utan ROT-avdrag Pris med ROT-avdrag
Installation
inklusive framkörning
inklusive rörpaket
7525
(varav 200 i framkörning)
(1335 material)
5668
(varav 200 i framkörning)
(1335 material)
Förstudie 1070 -
Resekostnad
utöver 50 km från närmaste installatör
22 per kilometer -
Material till installation Pris utan ROT-avdrag Pris med ROT-avdrag
Rörpaket upp till 4 meter
inklusive plastkanaler, väggstativ
1335 -
Förlängning kylrör
vid mer än 4 meter
605 per meter
(varav 420 i arbetskostnad)
479
(varav 294 i arbetskostnad)
Extra köldmedium
vid större installationer
3 per gram -
Tillägg till installation Pris utan ROT-avdrag Pris med ROT-avdrag
Demontering befintlig värmepump 1395 977
Håltagning i bränt tegel/mexitegel 960 672
Håltagning i betong 3780 2646
Löpande timdebitering
vid mer tidskrävande arbete
905 634
Tillval Pris utan ROT-avdrag Pris med ROT-avdrag
Förlängning plastkanaler
vid mer än 4 meter
230 per meter
(varav 110 i arbetskostnad)
197 per meter
(varav 77 i arbetskostnad)
Tak för utedel
inklusive arbete
1620
(varav 540 i arbetskostnad)
1458
(varav 378 i arbetskostnad)
Markstativ för utedel
inklusive arbete
1285
(varav 323 i arbetskostnad)
1188
(varav 226 i arbetskostnad)
Hus i plåt för utedel
inklusive arbete
3000
(varav 500 i arbetskostnad)
2850
(varav 350 i arbetskostnad)
Vibrationsdämpare stål
4 stycken
700 -