Tjänstebeskrivning - Robotgräsklippare - Installation

Arbete som ingår

 • Genomgång och planering av installationen med kund upp till 10 minuter
 • Installation av robot och begränsningskabel* upp till 1500 m2 gräsyta (150 min)
 • Demonstration och programmering av produkten upp till 20 minuter
 • Framkörning (för kund ingår 20 km från närmsta varuhus)
 • Uppackning och kontroll av produkt
 • Installation av laddstation på framdragen el av kunden
 • Funktionstest/programmering av produkten
 • Miljöåtervinning av emballage**

*Installation av begränsningskabel som medföljer produkten med kabelläggare

**Rekommenderas att behålla kartongen för vinterförvaring alt garantiärenden

Material

 • Begränsningskabel, märlor och skarvkopplingar  - som följer med produkt

Ingår inte

 • Framdragning av el eller arbete som behöver utföras av elektriker
 • Fälla träd eller röja undan buskar
 • Ta bort hinder och annat från gräsmattan
 • Arbete såsom att lyfta på marksten*, kapa marksten, spåra i asfalt eller grus
 • Snickeri och anpassning av altan eller plattor
 • Extra kabel utöver det som levererats till kund med produkt eller från butik**
 • Extra arbete/tid utöver det som ingår i standardinstallationen**

* Kan i vissa fall utföras mot en extra kostnad

** Utförs mot extra kostnad

Villkor och förutsättningar för utförande

 • Tillräckligt med kabel inkluderat med kundens robotgräsklippare för kundens behov
 • Tillgängligt eluttag där laddstationen ska placeras
 • Gräset är kortare än 5 cm långt
 • Gräsmattan måste vara rensad från lösa föremål
 • Vid nylagd gräsmatta måste det har gått minst 8 veckor innan installationen
 • Produkten ska finnas på plats hos kunden vid installationstillfället
 • Kund eller annan myndig person skall vara på plats under hela besöket.