Tjänstebeskrivning - Luftvärmepump - Kontroll och driftsättning

Tjänsten erbjuds till dig som köpt värmepumpsmodeller av typen snabbkoppling.

OBS! Om förberedelser ej genomförts på rätt sätt av dig kan detta leda till en icke godkänd installation. I detta fall erbjuder vi att åtgärda felet genom:
 1. Nyinstallation vid annan tidpunkt
 2. Åtgärd av specifikt fel genomförs vid samma tillfälle enligt löpande timdebitering.

Förberedelser samt information

Du ska själv:
 1. Göra håltagning i yttervägg.
 2. Montera innedelens bakstycke.
 3. Montera utedel på vägg eller markstativ.
Vid frågor angående installation hänvisar vi till installationsmanualen. Inselos kundtjänst hartyvärr ingen teknisk kunskap om montering av pumpen.

OBS! Meddela oss senast två arbetsdagar innan planerat besök om tiden behöver avbokas.

Viktiga punkter att tänka på i förberedelserna:

Luftvärmepumpar med snabbkoppling har fast längd på kylrör som inte går att förlänga eller förkorta. Om avståndet mellan inne- och utedel överstiger den fasta rörlängden är kontroll och driftsättning ej möjlig att genomföra. Det är ditt ansvar att säkerställa att rörlängden räcker till.
Installationsmanualen beskriver ofta att håltagning kan göras antingen till vänster eller höger bakom innedelen. Inselo rekommenderar att den görs till höger när du står framför innedelen. Observera att bilden enbart avser illustrera på vilken sida håltagning rekommenderas, inte exakt var hältagningen ska genomföras.

Ingår i tjänsten

 • Kontroll av eluttaget så att det är anpassat för produkten och att skyddsjord finns
 • Uppsättning av innedel på förmonterat bakstycke (av kund) förutsatt att tillverkarens riktlinjer efterföljs.
 • Kontrollera att utedelen är monterad korrekt
  • Avstånd mellan utedel och vägg, minimum 30 cm
  • Montering av väggfäste/markstativ är korrekt
 • Montering av:
  • kylrör samt inkoppling ute- och innedel
  • signalkabel/elkabel
 • Kontrollera att anläggningen ej har synliga skador
 • Anslut el till befintligt eluttag
 • Driftsättning och funktionstest av produkt

Ingår inte i tjänsten

 • Håltagning genom yttervägg
 • Tätning av hålgenomföring i yttervägg
 • Montering av utedel
 • Montering av fast elanslutning
 • Montering av innedelens bakstycke
 • Montering av innedel över 2 meter

Viktig information om el

Elinstallation ingår ej. På flera värmepumpar är det ett krav att värmepumpen ansluts med en fast elanslutning. Vissa av våra montörer har möjlighet att ordna den fasta elinstallationen själv eller via en anlitad tredje part, men eftersom det är utanför ramarna för denna tjänst kommer det då att tillkomma en kostnad för det arbetet om det är önskvärt.