Frågor om tjänst, abonnemang eller produkt

Om du har frågor om din tjänst, ditt abonnemang eller din produkt hänvisar vi dig till din tjänsteleverantör eller återförsäljare. De har möjlighet att vägleda dig så att du får svar på dina frågor.

Utförande av arbete

I vår verksamhet är det våra montörer som i första hand besitter den tekniska kunskapen om de tjänster vi utför. Om du har specifika frågor kring hur just din installation kommer att utföras är det först på plats hos dig som montören kan bedöma hur utrustningen ska monteras. Varje installation är unik och det går inte att på förhand förutspå hur montaget kommer att se ut.