Bomkörning

En bomkörning innebär att uppdraget som skulle utföras inte blev av. Det kan bero på flera orsaker. Nedan följer de vanligaste orsakerna:

Sen avbokning

Om ett besök inte avbokas i god tid räknas det som en bomkörning.

Ingen hemma på avtalad tid

Om ingen myndig person är hemma på avtalad tid har montören inte möjlighet att utföra något arbete. Vi har en strikt policy att inte under några omständigheter utföra arbete i våra kunders fastigheter utan att någon myndig person närvarar.

Arbetsplatsen är inte iordningsställd och förberedd

För att montören ska kunna utföra sitt arbete måste arbetsplatsen vara iordningställd. Om exempelvis en mängd bråte eller snö hindrar montören från att manövrera på arbetsplatsen har inte montören möjlighet att iordningställa arbetsplatsen utan är tvungen att avbryta uppdraget.

Arbetsplatsen är inte säker

Vi värnar om våra montörers säkerhet. Det är av yttersta vikt att montören ska kunna känna sig säker att utföra sitt arbete utan att ta onödiga risker. Om montören bedömer att arbetsplatsen inte är säker nog att arbeta på har montören rätt att avbryta uppdraget.

Utrustningen är inte på plats vid montörens ankomst

Om arbetet som montören ska utföra kräver att kunden ska ha utrustning på plats måste den finnas på plats i god tid innan montören dyker upp. Montören har inte möjlighet att hämta utrustning åt kunden om detta inte uttryckligen har blivit överenskommet mellan kund och montör.

Det kan tillkomma en avgift för bomkörning om något eller några av ovanstående villkor inte uppfylls.

Har du fått en faktura för bomkörning?

Om du har fått en faktura för bomkörning har villkoren för att arbetet ska kunna utföras inte blivit uppfyllda. Montören har avsatt sin tid för att utföra uppdraget och fakturan för bomkörning avser ersättning för utebliven intäkt.

Om du anser att du inte ska vara betalningsskyldig för bomkörningen behöver du kontakta oss. För att vi ska ha möjlighet att hantera ditt ärende behöver du inkomma med underlag som styrker varför du anser att du inte ska vara betalningsskyldig.