ROT- och RUT-avdrag

Villkoren för skatteavdrag hittar du på Skatteverkets hemsida. Följ länken nedan:

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html

Exempel på Skatteverkets villkor

  • Du ska äga bostaden när arbetet utförs.
  • Du ska ha avdrag kvar att utnyttja.
  • Du ska vara bosatt och obegränsat skattskyldig i Sverige.
  • Bostaden ska vara inredd och utrustad för boende.
  • Bostaden ska vara äldre än fem år.

Ansökan om skatteavdrag

Det är vi som hanterar din ansökan om skatteavdrag till Skatteverket. För att Skatteverket ska godkänna en ansökan behöver våra uppgifter om dig vara korrekta. Det innebär i regel att:

  • Fakturaadressen måste innehålla fastighetsägarens namn.
  • Fastighetsägarens namn måste stämma överens med personnumret.
  • Fastighetsbeteckningen måste stämma till punkt och pricka utan felstavning.

Det är ditt ansvar att se till så att våra uppgifter om dig stämmer.

Nekat skatteavdrag

Om du inte uppfyller Skatteverkets villkor för skatteavdrag kommer Skatteverket att neka vår ansökan. Observera att om Skatteverket nekar skatteavdrag är du som köpare betalningsskyldig för icke godkänt belopp. I de fall där skatteavdraget nekas skickar vi dig en faktura på beloppet som motsvarar avdraget samt en tillkommande administrationsavgift på 495:-.