ROT- och RUT-avdrag

Villkoren för ROT- respektive RUT-avdrag hittar du på Skatteverkets hemsida. Följ länken nedan:

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html

Ansökan om ROT- och RUT-avdrag

Det är vi som hanterar din ansökan om ROT- och RUT-avdrag till Skatteverket. För att Skatteverket ska godkänna en ansökan behöver våra uppgifter om dig vara korrekta. Det innebär i regel att:

  • Fakturaadressen måste innehålla fastighetsägarens namn.
  • Fastighetsägarens namn måste stämma överens med personnumret.
  • Fastighetsbeteckningen måste stämma till punkt och pricka utan felstavning.

Det är ditt ansvar att se till så att våra uppgifter om dig stämmer.

Nekat ROT- eller RUT-avdrag

Om du inte uppfyller Skatteverkets villkor för att få rätt till ROT- eller RUT-avdrag kommer Skatteverket att neka vår ansökan. Vi skickar då en så kallad restfaktura till dig på beloppet som motsvarar avdraget.