Vår verksamhet

Vi utför uppdrag åt ett antal väletablerade tjänsteleverantörer och återförsäljare i Sverige. Dessa tjänsteleverantörer och återförsäljare skickar oss en beställning när en kund behöver få ett hembesök av en montör. Det är först när vi har fått in en beställning som vi har möjlighet att hjälpa kunden.

Så här går det till efter att vi har fått en beställning:

  1. Vår bokningsavdelning ringer upp kunden på det telefonnummer som finns angett i beställningen.
  2. Tidsbokning sker tillsammans med kund.
  3. En av våra certifierade underleverantörer besöker kunden på avtalad tid för utföra det arbete som beställts.
  4. Kunden signerar en arbetsorder för att godkänna installationen och eventuella kostnader förknippade med besöket.
  5. Fakturering sker i enlighet med avtalets bestämmelser.