Förstudie för installation av luftvärmepump

Eftersom varje fastighet är unik kommer varje installation att vara unik. Om det finns omständigheter i din fastighet som kräver mer komplicerat eller omfattande arbete rekommenderar vi en förstudie innan installationen.

Nedan följer några vanliga omständigheter som kan göra just din installation mer komplicerad eller omfattande:

Montage på hög höjd

Om du vill ha luftvärmepumpens innedel placerad på hög höjd eller på övervåningen förändrar det montörens förutsättningar för att arbeta säkert. För att genomföra en installation av en luftvärmepump krävs material och verktyg som montören behöver hantera med precision, vilket inte är möjligt att göra på hög höjd utan säkerhetsåtgärder. Vi är väldigt måna om våra montörers säkerhet och ställer oss alltid bakom deras beslut att avböja att installera om de bedömer arbetet som riskfyllt.

För arbete på hög höjd behöver du tillhandahålla en byggnadsställning så att montören kan arbeta säkert.

Innedelen placerad på en vägg som inte är yttervägg

Luftvärmepumpens innedel monteras vanligtvis på en vägg som också är en yttervägg. Om du vill ha innedelen monterad på en vägg som inte är en yttervägg blir installationen genast mer komplicerad.

Det som komplicerar installationen är för det första kondensvattnet från innedelen som behöver ett fall för att det inte ska fastna och sätta stopp för flödet. När innedelen monteras på en vägg som också är en yttervägg använder montören samma håltagning som för kylrören för att leda kondensvattnet utåt. Om innedelen placeras på en vägg som inte är en yttervägg har kondensvattnet ingen naturlig utväg och därför behöver speciella åtgärder vidtas som är svåra att bedöma på förhand.

För det andra kommer placering av innedelen på en vägg som inte är en yttervägg innebära att det eventuellt kommer behövas fler än en håltagning i fastigheten och rördragning inomhus. Detta är ingenting vi rekommenderar och det tillkommer ytterligare kostnader för denna sorts arbete.

Vägg av hårdbetong

Hårdbetong är ett material som kräver speciella verktyg för att ta sig igenom. Alla våra montörer har inte de verktyg som behövs. Vi rekommenderar alltid en förstudie när väggmaterialet är hårdbetong eftersom en extern firma i regel behöver kallas in för att genomföra håltagningen.

Lägenhet

Om du vill ha luftvärmepumpen installerad i en lägenhet behöver du först och främst ett skritfligt godkännande från fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Utan ett sådant kan installationen inte påbörjas. Lägenheter har andra förutsättningar än villor och därför gör vi alltid en förstudie innan en installation kan planeras.

Företagskund

Om du är en företagskund har vi som princip att alltid börja med en förstudie i stället för en installation. Förutsättningarna för en installation hos en privatkund skiljer sig oftast åt från en företagskund och för att resan från köp till installation ska bli så smidig som möjligt har vi erfarat att den bästa starten är en förstudie.