Tjänstebeskrivning - Installation av parabol

Installationen består i huvudsak av tre moment:

Placering av parabol

Om du redan har en befintlig parabolanläggning har montören möjlighet att använda den så som den är monterad och se till att den blir korrekt konfigurerad så att du får in dina kanaler.

Ska du ha en parabol för första gången kommer montören mäta var parabolen borde placeras för bästa signalstyrka och i överenskommelse med dig placera den på angiven plats. Parabolen riktas alltid in söderut och det är viktigt att det inte finns några fysiska hinder framför som stör signalen.

Kabeldragning

Från parabolen behöver en kabel dras till det rum där boxen ska placeras vid TV:n. Kabeldragningen sker från parabolen utvändigt till det rum där boxen placeras och ett hål borras genom väggen eller fönsterkarmen för att få in kabeln.

OBS! Det ingår inte i kostnaden för en vanlig installation att dra kabel en annan väg än utvändigt den enklaste vägen.

Konfiguration av box

När boxen får signal genom kabeln från parabolen kommer montören att starta upp och konfigurera boxen.