Vårt nätverk av montörer

Vi samarbetar med lokala installationsföretag runtom i Sverige som är verksamma inom olika områden. När en av våra uppdragsgivare skickar oss en beställning på en installation, service eller reklamation kopplar vi in lämplig samarbetspartner för att utföra besöket. Det är vi som sköter administrationen av ärendet och det är våra montörer som utför besöket.

OBS! Vi offentliggör ej våra montörers kontaktuppgifter.