Installation av mediaomvandlare

Mediaomvandlaren är den enhet som fördelar olika tjänster till olika rum och utrustning. Den sitter precis där fiberanslutningen kommer in i din fastighet. Om du byter tjänsteleverantör brukar det vanligtvis innebära att mediaomvandlaren också byts ut.

OBS! Olika mediaomvandlare har ofta samma funktion och kompatibilitet trots skillnader i märke och utseende. Att byta tjänsteleverantör innebär inte nödvändigtvis att dina tjänster slutar fungera med din tidigare tjänsteleverantörs mediaomvandlare.