Parabolplacering

Signalstyrka och riktning

Parabolens placering avgörs i första hand av signalstyrkan från satelliten. Parabolen riktas alltid mot väderstreck söder. Fysiska hinder, som exempelvis träd, trädgrenar eller byggnader, kan komma att störa signalstyrkan eller blockera den helt och hållet. Om signalstyrkan är dålig på grund av fysiska hinder som inte går att undanröja borde parabol ej monteras.

Säkerhet och framkomlighet

För att en montör ska kunna montera en ny parabol, eller arbeta på en befintlig, måste vissa säkerhets- och framkomlighetskrav uppfyllas.

  • Fri framkomlighet. Snö, bråte och annat som kan förhindra montörens framkomlighet till arbetsplatsen måste vara undanröjt innan montörens ankomst.
  • Förebyggande av fallrisk. När arbete ska utföras på hög höjd, eller på osäkert/sluttande underlag, där det föreligger en fallrisk ska det finnas säkerhetsåtgärder på plats. Montör gör alltid en bedömning innan arbetet påbörjas om det är tillräckligt säkert att genomföra uppdraget.
  • Stege och/eller skylift. Olika fastigheter erbjuder olika förutsättningar för arbete. Vid arbete på hög höjd, som exempelvis högt upp på fasad, eller på tak krävs olika typer av stegar eller skylift beroende på fastighetens utformning. Montören har vanligtvis med sig en standard stege på 3 meter. Kräver framkomligheten mer än så behöver det tillhandahållas på plats.

För mer information om hälsa och säkerhet, vänligen besök Arbetsmiljöverkets hemsida.