Villkor för besök

Under hela besökstillfället måste en myndig person närvara på plats med montören. Detta är ett villkor för att arbete ska kunna utföras. Vi föredrar helst att personen på plats är den person som gjort beställningen för att det inte ska uppstå några missförstånd. Om inte personen som beställt uppdraget kan närvara anses den person som finns på plats ha beställarens fullmakt att ta beslut som kan uppstå under montörens besök.