Installation av luftvärmepump

Enligt EU-lag krävs kylcertifikat för att utföra vissa moment av både montering och demontering av luftvärmepumpar. Alla våra samarbetspartners innehar detta certifikat. Läs mer om f-gasförordningen på länken nedan:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20161128-om-fluorerade-vaxthusgaser_sfs-2016-1128

Hur går en installation till?

En luftvärmepump består i huvudsak av en inne- respektive en utedel som kopplas samman med kylrör. Det vanligaste sättet att installera på, och det sätt som vi rekommenderar, är att innedelen monteras på en yttervägg med utedelen på utsidan av samma vägg. Montören gör då en håltagning genom väggen för att sammankoppla inne- och utedelen med varandra.

Montage av innedel på övervåning eller på en vägg som inte är en yttervägg kräver mer arbete än den ovannämnda sortens installation. Det är omöjligt att på förhand veta hur en sådan installation kommer att genomföras utan det är först på plats hos dig som montören kan bedöma hur utrustningen ska monteras.