Tjänstebeskrivning - Luftvärmepump - Installation

Enligt EU-lag krävs kylcertifikat för att utföra vissa moment av både montering och demontering av luftvärmepumpar. Alla våra samarbetspartners innehar detta certifikat. Läs mer om f-gasförordningen på länken nedan:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20161128-om-fluorerade-vaxthusgaser_sfs-2016-1128

Hur går en installation till?

En luftvärmepump består i huvudsak av en inne- respektive en utedel som kopplas samman med kylrör. Det vanligaste sättet att installera på, och det sätt som vi rekommenderar, är att innedelen monteras på en yttervägg med utedelen på utsidan av samma vägg. Montören gör då en håltagning genom väggen för att sammankoppla inne- och utedelen med varandra.

 

1. Kylrör, signalkabel, dränneringsslang, PVC-kanaler* installeras längst vägg, upp till 4 meter (OBS! Hos Jula ingår inte något installationsmaterial i installationspriset då detta köps i tillägg från Inselo eller från Jula)

2. Utedelen monteras på en höjd mellan 30 - 120 cm ovan mark

3a. Inkoppling till befintligt eluttag på utvändig fasad upp till 5 meter från utedelen. Ansluts med stickpropp. Uttaget ska vara jordat och på egen säkringsgrupp. Om ett lämpligt uttag inte finns inom 5m drift-testas värmepumpen tillfälligt med en förlängningskabel. Kund får därefter anlita en elinstallatör för att installera ett jordat eluttag på en egen säkringsgrupp, enligt leverantörernas och Elsäkerhetsverket riktlinjer. OBS! Vissa modeller kan enbart anslutas till värmepumpens utedel, Alternativ 3b är då alltså inte möjligt. På Inselo.se kan du beställa installation av nytt eluttag genom en av våra elektriker.

3b.Inkoppling till befintligt eluttag invändigt upp till 5 meter från innedelen. Ansluts med stickpropp. Uttaget ska vara jordat och på egen säkringsgrupp. Om ett lämpligt uttag inte finns inom 5m drift-testas värmepumpen tillfälligt med en förlängningskabel. Kund får därefter anlita en elinstallatör för att installera ett jordat eluttag på en egen säkringsgrupp, enligt leverantörernas och Elsäkerhetsverket riktlinjer. På Inselo.se kan du beställa installation av nytt eluttag genom en av våra elektriker.

4. Håltagning upp till 30 cm. Vid betong och mexitegel tillkommer kostnad för håltagningen.

5. Luftspalt mot innertak bör vara minst 5 cm till innertak. Detta för att tillräckligt med luft ska kunna flöda in i värmepumpen samt att servicelucka ska kunna öppnas.

6. Innedelen placeras upp till 2,5 meter över golvet. 

*Vissa paketeringar kan exkludera plastkanaler. Se respektive tjänstebeskrivning där du köpt din värmepump.

Innedel på övervåningen

Montage av innedel på övervåning eller på en vägg som inte är en yttervägg kräver mer arbete än den ovannämnda sortens installation. Det är omöjligt att på förhand veta hur en sådan installation kommer att genomföras utan det är först på plats hos dig som montören kan bedöma hur utrustningen ska monteras.

Din gammla värmpump

Har kunden en gammal värmepump är denna kundens egendom. Det är kundens ansvar att returnera detta till en godkänd mottagare.

Om du har beställt tjänsten "demontering av gammal värmepump" ingår att tömma pumpen på gas. Tjänsten inkluderar inte returnering till godkänd mottagning.