Vårt fakturaunderlag vid fakturering

Innan vi fakturerar dig som kund kontrollerar vi alltid så att vårt fakturaunderlag stämmer. Vårt fakturaunderlag är i huvudsak den arbetsorder som våra montörer har med sig till våra kunder. När arbetet är utfört begär montören att kunden skriver under arbetsordern för att godkänna arbetet och den kostnad arbetet medfört. Om vi har en mailadress registrerad på kunden skickas det automatiskt en kopia på arbetsordern via mail. Vi sparar i vår tur en kopia i vårt system.

Om du har fått en faktura för utfört arbete hänvisar vi dig i första hand till den arbetsorder som du skrev under på plats tillsammans med montören.

OBS! Detta gäller ej bomkörning. Fakturering för bomkörning sker utan arbetsorder som underlag.